Ingen har sett eller hört Râfidhahs al-Mahdî

Râfidhah hävdar att deras tids ledare är den frånvarande och väntade Muhammad bin al-Hasan som gick in i en grotta i Samarra cirka år 260. Vid det skedet besatt han ingen urskillningsförmåga. Han var antingen två, tre eller fem år gammal. Enligt dem skall han nu vara mer än fyrahundra femtio år. Ingen har sett honom eller spåret av honom. Ingen har hört något från honom. Ingen av dem känner till honom som person eller via egenskaper. Dock säger de att han, som varken har setts eller hörts, är deras tids ledare.