Ingen har rätt att döma utmed stammarnas seder

Fråga: Det finns stammar som låter sig dömas av en domare som dömer utmed stammarnas traditioner. Vad är domen för dessa råd och hänvisning till dem?

Svar: I det här landet finns det domstolar i varje stad och distrikt. Det finns således inget behov av dessa. Gå till domstolen. Det är inte tillåtet att låta dessa människor döma andra med dessa traditioner. Det är inte tillåtet. De skall inte få göra sådant.