Ingen handel med Khawâridj

Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî berättade för mig att han sade:

”Jag frågade Ahmad bin Hanbal: ”Skall en person köpa en slav från Khawâridj?” Han sade: ”Nej.” Jag frågade: ”Skall han sälja mat och kläder till dem?” Han sade: ”Nej.” Jag sade: ”Om de tvingar en då?” Han föraktade allt det omnämnda. Jag frågade: ”Skall han köpa från dem då?” Han svarade:

”Han skall varken köpa eller sälja.”