Ingen hälsning, inget tal

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)

al-Âdâb ash-Shar´iyyah (1/299-300)

Det är rekommenderat att bojkotta människor som öppet gör sig skyldiga till praktiska, verbala eller dogmatiska synder. Enligt Hanbal sade Ahmad:

Om han vet att en person vidhåller en synd som han vet om, syndar han inte om han behandlar honom respektlöst till dess att han återvänder. Hur annars vet en man vad han håller på med om han inte ser någon fördöma honom eller respektlöshet från en vän.”

al-Marrûdhî berättade att han blev frågad om en person vars tak är guldprytt ska undvikas. Han svarade:

Han ska behandla honom respektlöst.”

Det återberättas kända rapporteringar hur han bojkottade alla som vek sig i samband med prövningen.

En teori är att bojkott är obligatorisk om den bojkottade tar åt sig, annars är det rekommenderat. En annan teori är att bojkott är obligatorisk i alla fall frånsett fredshälsningen efter tre dagar. En tredje teori är att bara en del muslimer ska låta bli att hälsa till den öppne syndaren och att det är föraktfullt att alla låter bli att hälsa till honom. Tillsynes tyder rapporteringarna från Ahmad på att personen ska inte vara föremål för tal eller fredshälsning överhuvudtaget. al-Fadhl sade:

Det sades till Ahmad: ”Tillkommer det en person att inte tala med en annan?” Han svarade: ”Ja. Om du vet att en person besitter hyckleri ska du inte tala till honom. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruktade för de tre som stannade hemma befallde han människorna att inte tala med dem.” Jag sade: ”Abû ´Abdillâh! Hur gör man med sektanhängare?” Han svarade: ”Tala inte med Djahmiyyah och Râfidhah.” Det sades: ”Murdji’ah då?” Han svarade: ”De är mildare, men tala inte med deras debattörer.”