Ingen gravrivning utan makthavare

Fråga: Får individer riva kupoler på gravar om makthavaren förbjuder att de rivs?

Svar: Nej, det får de inte göra. De kommer bara att bygga upp dem bättre än vad de har varit. Det måste finnas en makthavare. Ingen opponerar sig makthavaren till skillnad från dig som de kanske till och med dödar.