Ingen gräns för barnafödandet!

Den islamiska Sharî´ah påbjuder att muslimerna förökar sig och blir många. Avkomman anses vara en stor gåva från Allâh till Hans tjänare. Det finns många bevis för det i Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Begränsat barnafödande och preventivmedel motstrider den mänskliga läggningen som Allâh har skapat skapelsen med samt den islamiska Sharî´ah som Herren har valt till Sina tjänare.

De som förespråkar ett begränsat barnafödande och preventivmedel har som agenda att konspirera mot muslimerna i allmänhet och de arabiska muslimerna i synnerhet. Dessa människor vill kunna kolonisera länderna och befolkningarna.

Det hör till den hedniska tidens praxis och dåliga tankar om Allâh att praktisera en sådan handling. Därtill försvagar handlingen den islamiska strukturen som hålls samman av de många människorna och deras gemenskap.

Baserat på allt det omnämnda har styrelsen bestämt att det är inte tillåtet att sätta gräns för barnafödandet helt och hållet. Det är inte tillåtet att använda sig av preventivmedel för att undkomma fattigdom. Det är Allâh (ta´âlâ) som är Försörjaren, den Starke, den Orubbblige. Det finns ingen levande varelse på jorden som Allâh inte sörjer för.

Skulle man däremot förhindra en graviditet på grund av ett relevant nödfall, som att kvinnan inte kan föda normalt utan tvingas till operation, eller för en period på grund av en fördel som föräldrarna är enade om, är det okej att förhindra den eller skjuta upp på den. Beviset för det är autentiska hadîther och följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) rapporteringar om att det är tillåtet att låta bli att befrukta kvinnorna samt överseende med vissa lärdas ord om att det är tillåtet för kvinnan att dricka en dryck som dödar sädescellen om det sker de första fyrtio dagarna. Faktum är att det kan vara obligatoriskt att inte bli gravid vid relevanta nödfall.

Den förträfflige Shaykh ´Abdullâh bin Ghudayyân har inte tagit ställning till det omnämnda undantaget.

Må Allâh hylla och sända frid till vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.