Ingen går säker från rädslan för helvetet

Ingen skapelse går säker från rädslan för helvetet. Allâh (subhânah) hotade till och med Sina främsta skapelser för olydnad. Allâh (ta´âlâ) sade:

“Sätt därför inte en annan gud vid Allâhs sida; då kommer du att kastas, förhatlig och utstött, i helvetet.”1

Han sade om de ädla änglarna:

“Om någon av dem sade: “Jag är en gud sida vid sida med Honom”, skulle Vi straffa honom med helvetet; så lönar Vi dem som begår orätt.”2

Det har bekräftats att Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i “Hadîthen om medlingen“:

“… Därefter beger de sig till Âdam… Då säger Âdam: “Min Herre har blivit så arg i dag, att Han aldrig förr har varit så arg och inte heller kommer Han att bli så arg igen. Han beordrade mig en sak och jag handlade olydigt mot Honom. Jag är rädd att Han kastar in mig i Elden. Gå till någon annan. Jag bryr mig bara om mig själv. Jag bryr mig bara om mig själv.”

Därefter nämnde han Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ och ´Îsâ och att de sade:

“Jag är rädd att Han kastar in mig i Elden.”

Den rapporterades av Ibn Abî Dunyâ från Abû Khaythamah, från Djarîr, från ´Ammârah. Likaså rapporterades den av Muslim i hans “as-Sahîh” med den enda skillnaden att han inte nämnde dess fullständiga formulering. al-Bukhârî rapporterade den också med en annan formulering:

“Profeterna, de sanningsenliga, martyrerna och de rättfärdiga har varken slutat vara rädda för Elden eller skrämmas med den.”

1 17:39

2 21:29