Ingen galen profet

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 683

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

Säg: “Ett råder jag er till, nämligen att ni två och två eller var man för sig reser sig inför Allâh, och att ni sedan noga tänker till. Er landsman är inte galen; vad han gör är att varna er för det stränga straff som han ser hota er.”1

Res er motiverat och ivrigt för att följa sanningen och dyrka Allâh uppriktigt. Ena er, forska, granska, låt var och en rannsaka sig själv. När ni gör det och funderar över ert sändebuds tillstånd, märker ni att han är galen? Besitter han galningars drag i form av tal, beteende och egenskaper? Eller är han en trovärdig profet som varnar er för det stränga straff som han ser hota er?

Om de hade accepterat och tillämpat denna tillrättavisning, skulle de, före alla andra, insett att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte är galen. Ty hans beteende är inte en galnings beteende. Hans beteende var det mest fullkomliga beteendet och hans rörelser var de bästa rörelserna. Hans karaktärer, liksom uppförande, lugn, ödmjukhet och värdighet, var fulländade. Hans förstånd var det mest perfekta av förstånd.

Fundera sedan över hans vältalighet, ljuvliga formuleringar och ord med vilka han fyllde bröst med trygghet och tro, renade själar och hjärtan, uppmanade till värdiga karaktärer och vackra egenskaper och förmenade nedriga och usla sådana. Utav respekt, vördnad och högaktning följde alla honom med blicken när han talade. Påminner det om galningars galenskaper och tal? Alla, oavsett om de är ensamma eller i sällskap av andra, som tänker på hans tillstånd och mål, fastslår att han var Allâhs sanna sändebud och verklige profet. Det gäller framför allt människor som tilltalades i denna vers; de kände honom till fullo.

134:46