Ingen fred med dem som förtalar de lärda

Fråga: Rättfärdigar alla vilsna människors sammansvärjning mot Ahl-ul-Haqq ett fredsavtal med fanatikerna som fortfarande är fanatiska och förtalar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda?

Svar: Nej, det gör det inte. Ty de fortsätter vara orättvisa, ljuga, vara omedgörliga och förtala Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda. Vad tjänar kallet på dem? Vad är profiten bakom detta fredsavtal? Det är endast ett bildligt fredsavtal. I själva verket finns inget fredsavtal. Fanatikern förblir fanatisk. Den omedgörlige förblir omedgörlig. Den högmodige förblir högmodig. Den som förtalar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda fortsätter förtala och skymfa dem. Att kalla det för ett fredsavtal är en konspiration mot Salafiyyah. De vill att vi sluter fredsavtal. Ett fredsavtal utmed vad? Vad är resultatet? Vad är det för broar som skall byggas? Det finns inga fredsavtal och det finns inga byggda broar. Det handlar bara om att gå med på felet som de har. Det är alltså ett bildligt fredsavtal och en konspiration.

De som har fått förfrågan om ett fredsavtal skall ha frågat om dess villkor. Vad är fredsavtalet baserat på?