Ingen förbjuden tid på fredag

Fråga: Stämmer det att fredagen har ingen förbjuden tid relaterad till medianen?

Svar: Det stämmer. Fredagen har ingen förbjuden tid relaterad till medianen. Det finns ingen förbjuden tid.