Ingen fattigdom, ingen kunskap

al-Buwaytî sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

Allâh skapade skapelsen med ”Bli”. Om ”Bli” också är skapat innebär det att en skapelse har skapat en annan skapelse!?!?”

ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

”Jag har inte sett någon vittna så falskt som Râfidhah.”

Han sade också:

Ingen man uppnår denna kunskap utan att drabbas av fattigdom. Han prioriterar kunskapen framför allting annat.”

Yûnus bin ´Abdil-A´lâ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

Yûnus! Att hålla sig borta från folk medför hat. Att öppna upp sig för dem medför dåligt sällskap. Var mittemellan.”

Yûnus bin ´Abdil-A´lâ sade: Han sade till mig:

Det går inte att tillfredsställa alla människor. Det går inte att förskonas från dem alla. Se därför till att hålla fast vid det som gagnar.”

Han sade:

Den smarte är klok och den klipske spelar dum.”