Ingen fasta under hela resan

Fråga: Får jag utelämna fastan under min tredagars långa resa?

Svar: Du får utelämna fastan under färden och när du väl nått slutdestinationen. Kommer du till Makkah för ´Umrah och stannar där fyra-fem dagar, få du låta bli att fasta. År 8 erövrade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Makkah runt den 20 Ramadhân. Han fastade inte resten av månaden. Han drack, åt och kortade bönen medan han var i Makkah. Du får alltså utelämna fastan i Makkah ehuru du inte besväras av att fasta. Det är däremot bättre att fasta om du inte besväras.