“Ingen fara, inga problem” – typiskt Murdji’ah

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Det skadligaste som finns för människan är att hon slarvar, låter bli att rannsaka sig själv, tar lätt på allting och ser mellan fingrarna på saker och ting. Det leder till en undergång. Så fungerar de lurade. De blundar för konsekvenserna, ser mellan fingrarna och förlitar sig på förlåtelse. Följaktligen låter de bli att rannsaka sig själva och tänka på konsekvenserna. Därmed tar de lätt på synder. De känner sig bekväma med synderna och besväras av att lämna dem.”1

Den som förlitar sig på hoppet tar lätt på synderna. Han säger att Allâh förlåter och benådar. Han gör vad han känner för och säger att Allâh förlåter och benådar. Han tänker bara på hoppet och glömmer bort straffet och Allâhs vrede. Det är typiskt de försakade människorna bland Murdji’ah.

Imâm Ibn-ul-Qayyim sade:

”Därmed tar de lätt på synder. De känner sig bekväma med synderna och besväras av att lämna dem.”

Murdji’ahs lära underlättar synder för människorna, öppnar dörren till lustarna och annat. Samtidigt refererar de till att Allâh förlåter och benådar och glömmer att Allâh straffar hårt.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/62).