Ingen får säga vem som skall till paradiset eller helvetet utan bevis

När det kommer till att vittna om att en person skall till helvetet eller paradiset, så har ingen rätt att göra det utan ett autentiskt bevis som fordrar så. Exempel på det är de tio följeslagarna som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lovade paradiset.

Vissa säger att det är tillåtet att vittna för dem som har hyllats överflödigt av samfundet. Exempel på dem är ´Umar bin ´Abdil-´Azîz (rahimahullâh) och andra. Vissa av Salaf sade:

”Det är förbjudet att vittna om att någon annan individ än Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall inträda paradiset.”

´Alî bin al-Madînî till och med debatterade med Ahmad om ämnet. Han sade:

”Jag säger att de skall inträda paradiset, men jag vittnar inte om det för någon individ.”

Då sade Ahmad:

”När du säger att någon skall inträda paradiset har du även vittnat om att han skall inträda paradiset.”

Anledningen till att man är passiv om en individs inträde till paradiset är fruktan för hans slut. Trots det hoppas vi på det bästa för den gode och fruktar för syndaren.