Ingen får ha kläder med bilder på

Fråga: Är det tillåtet att köpa barnkläder med bilder på?

Svar: Nej. Varken små eller stora får göra det. Det är inte tillåtet för en människa att ha på sig kläder med bilder på. Det är inte tillåtet.