Ingen Fadjr, ingen allmosa?

Fråga: Det finns föreningar som har kommittéer som ansvarar för allmosan. Dessa kommittéer kräver intyg på att personen slår vakt om bönen. Vissa människor som ber om allmosan kan dock försova sig till Fadjr. Kommittén understryker just att Fadjr måste bes. Vad säger ni om det?

Svar: Ger inte kommittén allmosor till personen som inte ber?

Frågeställare: De understryker framför allt Fadjr.

Ibn ´Uthaymîn: Säger kommittén så?

Frågeställare: Ja.

Ibn ´Uthaymîn: Men är de berättigade till allmosa?

Frågeställare: Ja.

Ibn ´Uthaymîn: Kommittén får inte göra så.

Frågeställare: De ber och slår vakt om bönerna, men de kan slarva med eller försova sig till Fadjr.

Ibn ´Uthaymîn: Kommittén får inte kräva att allmosetagaren skall vara genuin. Det är ett tillägg. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء

”Allmosorna är avsedda enbart för de fattiga…”1

Den här fattige personen är berättigad. Kommittén får alltså inte göra sådär. Det är inget krav att den berättigade är religiös. Han skall få allmosa och uppmanas till riktighet så att han förhoppningsvis blir riktig.

19:60