Ingen dygd i Jerusalems klippa

1385 reste jag för första gången till Jerusalem då Jordanien och Syrien lät sina respektive medborgare resa dithän utan pass. Jag tog tillfället i akt och reste dit för att be i Aqsâ-moskén. Klippan besökte jag också, men bara för sakens skull då den saknar religiös förträfflighet till skillnad från vad majoriteten har fått för sig. På insidan av moskéns dörr stod en hadîth som gjorde gällande att klippan kommer från paradiset. Där och då slogs jag inte av tanken att skriva ned den och sedermera studera den, ehuru jag anade starkt att den var påhittad.