Ingen byggnad kan stå utan pelare

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 303

Bönen är religionens pelare; ingen byggnad kan stå utan pelare. Det innebär att den som inte ber är otrogen. Det är den mest övervägande åsikten som stöds av Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) uttalanden. Det har till och med sagts att följeslagarna var enade om denna dom. Dessutom är denna dom överensstämmande med forskning och analogi. Hur annars är det möjligt att en person tror på Allâh och Yttersta dagen och aldrig ber? Det är omöjligt. Jag har skrivit en kort avhandling i ämnet. Den tar upp bevisen för att den som inte ber är otrogen och avvisar åsikten som säger att den som inte ber inte är otrogen. De som säger att denne inte hädar saknar bevis frånsett allmänna bevis som dock specificeras av bevis som gör gällande att den som inte ber är otrogen, eller inskränks med inskränkningar där utelämning av bön är irrelevant. Denna avhandling måste emellertid läsas opartiskt. Jag tror att om denna åsikt hade fått fäste bland folk skulle många blivit rädda och börjat be. När man säger att den som inte ber är bara en syndare, finns det många som struntar i huruvida de är syndare eller religiösa. Vissa lärde, både tidigare och senare, anser att den som oskäligt utelämnar en enda bön så att dess tid går ut hädar. Jag anser dock att personen hädar först när han inte ber alls.