Ingen brådska med Tabdî´ och Takfîr

Fråga: Är varenda en som faller i en innovation innovatör?

Svar: Alla som faller i innovationer är inte innovatörer. Måhända personen gör så gott han kan och vill ha sanningen och gör allt för att uppnå den. Sedan faller han i en innovation på grund av en orsak som svag hadîth som han tror är autentisk, felaktig förståelse som han tror är korrekt och så vidare. Många från Salaf och de efterkommande lärda har fallit i detta. Det är inte tillåtet att ha bråttom med Tabdî´.

Skulle innovationen däremot vara klar och tydlig och som de lärda har varnat för, som att säga att Qur’ânen är skapad, förneka synen av Allâh, förneka Allâhs (´azza wa djall) egenskaper och dylikt, anses personen vara en innovatör.

Om han förtalar följeslagarna är han en Râfidhî. Om han tillber andra än Allâh eller slaktar för andra än Allâh är han en innovatör med en hednisk innovation. Vi gör dock inte Takfîr på honom förrän han har fått reda på sanningen.

Vi har inte bråttom med Tabdî´. Personen som faller i innovationer kan vara uppriktig. Han kanske vill ha sanningen men gör fel. Vi får klargöra sanningen för honom. Om han vill ha sanningen kommer han att återvända till den. Om han faller i någon innovation och dör bes det om förlåtelse för honom utan att han anses vara är en innovatör.