Ingen bön i byxor

Fråga: Får en kvinna be i byxor?

Svar: Varken kvinnan eller mannen får be i byxor som avslöjar formerna. Det är prövande.