Ingen bön å den dödes vägnar

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

al-Wuqûf wat-Taradjdjul, sid. 84

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade:

Jag frågade Ahmad om man kan be å den dödes vägnar. Han svarade: ”Nej.” Då sade jag: ”Men man ju kan vallfärda och varva å hans vägnar.” Då sade han: ”Det hör till vallfärdens handlingar.”