Ingen berättarkedja, ingen källa – inget bevis

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/700-701)

al-Qurtubî sade i sin Qur’ân-tolkning:

En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Jag har flyttat till ett nytt område och min närmste granne är den som behandlar mig sämst.” Då skickade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Abû Bakr, ´Umar och ´Alî för att ropa ut vid mosképortarna: ”Fyrtio bostäder utgör ett grannskap. Den som inte förskonar sin granne från sin ondska kommer inte att stiga in i paradiset!”

Om detta hade varit bekräftat skulle sakfrågan varit avgjord, men som du kan se nämnde al-Qurtubî det utan att tillskriva det någon känd Hadith-bok. Även om han är en imam i sakfrågan, så utgör hans rapportering inget bevis utan berättarkedja eller tillskrivning till någon känd bok, framför allt inte med tanke på att han har en tendens att nämna mycket svagt i sin bok ”at-Tadhkirah”.