Ingen barnsäng innan 81 dagar

Fråga: En kvinna fick missfall i tredje månaden varvid hon började blöda. Skall hon be eller inte?

Svar: De lärda (rahimahumullâh) säger att missfallet som tyder på en skapelse tillhör barnsängen. Annars är det ett betydelselöst blod, vilket innebär att hon inte skall sluta be. I så fall skall hon be ehuru hon blöder. Ett foster kan skapas först den 81:e dagen. Det kan inte skapas innan 80 dagar. Det är nämligen möjligt att det är skapat efter tre månader. Alltså får blodet betraktas; om det tyder på en skapelse, tillhör det barnsängen, och om det inte gör det, är blodet betydelselöst.