Ingen av Salaf har anklagat Mu´âwiyah eller ´Amr för hyckleri

Mu´âwiyah och ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ) var troende. Ingen av Salaf har anklagat dem för hyckleri. Det har till och med bekräftats att när ´Amr lovade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trohetslöftet frågade han om Allâh skulle förlåta hans tidigare synder varpå han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade:

”´Amr! Vet du inte att islam stryker bort allt som har hänt, att utvandringen stryker bort allt som har hänt och att vallfärden stryker bort allt som har hänt?”1

Islam som stryker bort tidigare synder är de troendes islam.

Likaså tillhörde ´Amr dem som frivilligt utvandrade efter Hudaybiyah-avtalet – och det fanns inga hycklare bland Muhâdjirûn…

Vad Mu´âwiyah beträffar, så bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom skriva ned Uppenbarelsen. Han var en av dem som skrev mest åt profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det har rapporterats med en god berättarkedja att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh! Lär honom skriften och räkningen och skydda honom mot det dåliga straffet.”2

1Muslim (121).

2Ahmad (6/2406).