Ingen återkomst till jordelivet

Imâm Ahmad bin Hanbal (d. 241)

al-Musnad (3/361)

14817 – ´Alî bin ´Abdillâh al-Madînî berättade för oss: Sufyân berättade för oss: Muhammad bin ´Alî bin Rabî´ah as-Sulamî berättade för oss, från ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Aqîl, från Djâbir som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till mig: ”Djâbir! Vet du inte att Allâh (´azza wa djall) har upplivat din fader och sagt till honom: ”Önska dig något!” Han sade: ”Jag önskar mig att återvända till jordelivet och dödas än en gång.” Då sade Han: ”Jag har beslutat att de inte ska återvända till det.”