Ingen åsikt att bry sig om

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/849)

Jag säger detta utmed kunskap och för att stödja Wâ’il bin Hudjrs hadîth om pekfingrets rörelse i Tashahhud. Flera imamer har autentiserat den och ingen har tyckt annorlunda. Imâm Ahmad, Ishâq och andra praktiserade den. Därtill ska man inte bry sig om att några samtida individer har försvagat den eftersom de anser att den är udda och avvikande. Deras teori är ett krossat argument på grund av deras okunnighet om och antagande att pekning motstrider rörelse. Det stämmer förvisso inte.