Ingen åsikt att anamma

Publicerad: 19.10.01

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Källa: Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (1/137)

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att både paradiset och helvetet är ändlösa. Det finns ingen skillnad mellan dem. Även om det finns en liten meningsskiljaktighet i sakfrågan, så är den överväldigad. Det har rapporterats från vissa av Salaf att helvetet inte är ändlöst. Den åsikten går dock emot Qur’ânens konkretisering varför den inte ska anammas. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Men de som hädar och beljuger Våra budskap har Elden till arvedel, och där skall de förbli till evig tid.”1

12:39