Ingen arabiska, ingen kunskap

Hâfidh Abû Nu´aym bin ´Adî sade: Jag hörde ar-Rabî´ säga flera gånger:

Om du bara hade sett ash-Shâfi´î och hans retorik och vältalighet skulle du förundrats. Om han hade skrivit sina böcker utmed den arabiska som han brukade debattera med oss på skulle vi inte klarat av att läsa dem på grund av hans vältalighet och svåra ordval. Men han skrev sina böcker så att lekmännen kunde förstå honom.”

Harmalah sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

Människor är bara okunniga och splittrade på grund av att de har lämnat arabiskan för Aristoteles språk.”

Rapporteringen är nyttig om än motstridig. Jag tror inte imamen sade så. På den tiden hade Aristoteles verk inte översatts till arabiska. Den återberättas av Abûl-Hasan ´Alî bin Mahdî som sade: Muhammad bin Hârûn berättade för oss: Humaym bin Hammâm berättade för oss: Harmalah berättade för oss.

Ibn Hârûn är svag.

Mus´ab bin ´Abdillâh sade:

Jag har inte sett någon vara så kunnig i historia som ash-Shâfi´î.”

Imâm Ibn Suraydj berättade att några historiker sade:

ash-Shâfi´î var den kunnigaste om släktträd. En natt satt de tillsammans med honom varpå han han gick igenom kvinnornas släktträd. Han höll på till gryningen och sade: ”Alla kan männens släktträd.”

ash-Shâfi´î sade:

Mitt enda syfte med dem – arabiskan och rapporteringarna – var att förstå Fiqh.”