Ingen är singel i paradiset

Fråga: Kommer barnen som dör innan puberteten att gifta sig i nästa liv? Vart hamnar de?

Svar: Ja, om de dör innan puberteten och är barn till muslimska föräldrar. De tillhör paradisets folk enligt muslimernas samstämmighet. Om de dör tillhör de paradisets folk. De delade åsikterna berör endast de otrogna barnen. Vad gäller de muslimska barnen, hamnar de i paradiset. I paradiset är ingen singel. Alla i paradiset är gifta och däri har de allt de önskar sig. Männen kommer att ha al-Hûr al-´Ayn och kvinnor från detta liv. Alla män i paradiset kommer att ha hustrur.