Ingen är okunnig om det

Fråga: Ursäktas personen som förtalar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och är okunnig om domen? Han vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh, ber och fastar och menar att han är van vid att säga så.

Svar: Han är inte okunnig. Förtal av Allâh är ingen okunnighet. Han tror inte på Allâh. Han högaktar inte Allâh (´azza wa djall). Han vördar inte sin Herre. Det är inte okunnighet. Finns det någon som inte vet att Allâh måste högaktas, glorifieras och lovas? Ingen är okunnig om det.