Ingen annan Mahdî än ´Îsâ

77 – Anas berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns ingen annan Mahdî än ´Îsâ.”

Motsägelsefull.

Denna hadîth utnyttjar Qâdiyâniyyah för att propagera sin falske profet Mirzâ Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânîs profetskap. Denne man sade sig vara profet, därefter påstod han att han var ´Îsâ bin Maryam vars nedstigning innan Apokalypsen har utlovats. Utifrån denna motsägelsefulla hadîth sade han att det inte finns någon annan Mahdî än ´Îsâ. Många dumma människor har fallit för hans påstående. Precis som alla andra falska kall finns det alltid någon som anammar det och kallar till det. Många böcker har skrivits om dessa vilsna människor varav en av de bästa har skrivits av Abûl-A´lâ al-Mawdûdî (rahimahullâh). I hans sista bok ”al-Bayânât” klargör han sanningen om Qâdiyâniyyah och alla solklara bevis för deras sorti ur islam.