Ingen annan föda än var och törniga buskar

publicerad
27.03.2010

Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî
Källa: Raf´ Îhâm-il-Idhtirâb, sid. 243-244

Allâh (ta´âlâ) sade:

”Därför har han här i dag ingen vän och får ingen annan föda än var.”1

Det framstår uppenbart att eldens folk inte får någon annan föda än var som rinner från eldens folk.

Det finns dock en annan vers som säger att de inte skall få någon annan mat än torr, törnig buske. Han (ta´âlâ) sade:

”Och deras enda föda skall vara en torr, törning buske.”2

De lärda har kombinerat dessa verser på många sätt varav de bästa jag finner är två stycken, nämligen:

1 – Det förekommer olika typer av straff och straffade målgrupper. Det finns de som enbart får äta var, andra får endast äta torr, törnig buske och somliga får endast äta av Zaqqûm-trädet i vars frukt döden lurar. Beviset för det är Allâhs (ta´âlâ) ord:

”Helvetet är den fastställda mötesplatsen för dem alla – det har sju portar, som var och en skall få sin bestämda andel [av syndare].”3

2 – Att samtliga verser betyder att de inte skall få någon mat överhuvudtaget. Ty torr, törnig buske anses inte vara någon föda. Inte ens boskap äter det, för att inte tala om människor. Detsamma gäller var. Den vars föda är var har i själva verket ingen föda alls. Samma sak gäller torr, törnig buske.

Exempel på det är när man säger att den och den personen inte har någon annan skugga än solen och att han inte har något annat djur än sina kläders djur, det vill säga lössen. Med det menar de att han varken har någon skugga eller något djur.

Sålunda upphör tvetydigheten och Allâh (ta´âlâ) vet bättre.

1 69:36

2 88:6

3 15:44