Ingen abort utan de lärdas utslag

Fråga: En kvinna har fått reda på att hon måste göra abort för att överleva eller ha möjligheten att få barn i framtiden. Får hon göra abort?

Svar: Nej. Hon får inte göra abort utan de lärdas utslag som är baserat på en pålitlig rapport från läkarna. Det är så det skall göras idag. Läkarna skall enas om att fostret utsätter modern för fara. Därefter ger de ansvariga ett utslag om att aborten är tillåten. Alla har inte rätt att ge utslag så att kvinnan gör abort eller att hon själv gör abort när hon känner för det och låter bli när hon känner för det. Det är inte tillåtet. Graviditeten har sin rättighet.