Ingående vill att imam i bön väntar in honom

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/177)

Bör den som kommer in i moskén upplysa imamen om sitt inträde genom att harkla sig eller säga något? Bör han säga ”Vänta på mig!”, harkla sig upprepande gånger eller kanske säga som lekmännen säger:

وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Och håll stånd! Allâh är med de uthålliga.”1

Tllsynes gäller det andra alternativet; det är inte rekommenderat. Vi vet ju att den ingående, framför allt om han har bråttom, kommer att höras i alla fall. Det är emellertid inte Sunnah att tala eller harkla sig för det ändamålet.

18:46