Inga visor i kallet

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 330

Fråga: Vad är domen för visor (الأناشيد) med tanke på att de används som ett medel i kallelsen?

Svar: Visor utgör inget medel i kallelsen, vilket jag har tagit upp i den omnämnda föreläsningen.