Inga tvivel om deras otro

Fråga: Det sägs att folket i Tuhâmah går runt förskönade stenar och besöker dem. Vad är domen för det?

Svar: Det är inget typiskt för Tuhâmah. Handlingen utförs på flera håll av människor som vanligtvis avgudar, innoverar och anser att dessa stenar och döda människor förmår att gagna och skada, klär kupoler och tänder ljus på dem. Vissa av dem gör Sudjûd till gravar medan andra går runt dem. Självklart går sådana handlingar mot föreskriften och avviker från Sunnah. Några av dessa handlingar har nämnts i samband med bland annat hot och förbannelse. Det finns inga tvivel om att den som anser att stenar och döda kan gagna eller skada är otrogen. Hans otro är grövre än avgudadyrkarnas otro, ty avgudadyrkarna sade:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

Vi dyrkar dem just för att de skall föra oss närmare Allâh.”1

Dessa säger att de dyrkar dem för att de kan skada eller gagna. Vad är värre än otro? Vilken synd är värre än denna? Vår lärare ash-Shawkânî (rahimahullâh) sade:

”Hur kan personen som förmår utföra påbud hävda att han är troende och att hans bröder är muslimer när de har fallit i konkret otro?”

I helhet är handlingen så ful att den inte är i behov av någon bevisning. Ingen muslim betvivlar att den är otro. Ingen är oense om otrons fulhet. Qur’ânen och Sunnah är fulla av bevis mot otro. Den som läser en enda sida i Qur’ânen inser väl och nog hur Tawhîd fastställs och avguderiet fördöms. Således finns inget behov av fördjupning.

139:3