Inga två vanliga sekter

Fråga 9: Anses alla dagens grupper tillhöra de 72 undergångna sekterna? Är al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh bland dem?

Svar: Alla som har en dogm, metodik och ett kall som avviker från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare tillhör de vilsna sekterna.

al-Ikhwân al-Muslimûn enar alla sekter. De har öppnat dörren till Râfidhah, Khawâridj, Zaydiyyah, Mu´tazilah och till och med nasaréerna. De enar alltså de vilsna sekterna. Vi säger inte att de bara är en vilsen sekt – de enar sekter!

Djamâ´at-ut-Tablîgh är nära dem. De lovas trohetsed i enlighet med Sûfiyyahs ordnar. De öppnar dörren till allt och alla.

Självklart är de vilsna sekter. När Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) fick den frågan sade han:

”De är bland dem. Den som skiljer sig från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära hör till de 72 grupperna. Innebörden av hans ord ”Mitt samfund” är de som besvarat Allâh och visat sig följa honom. De är 73 grupper. Den räddade gruppen är den som följer honom och upprättar sig utmed hans religion. Bland dessa 72 grupper förekommer otrogna, innovatörer och syndare.”

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är ju de som rättar sig efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Det är kriteriet som skall döma al-Ikhwân al-Muslimûn och alla andra. Är deras dogm, metodik, kall, kärlek och hat överensstämmande med sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares eller har de andra metoder?