Inga sprängattentat i islam

Dessa sprängattentat är inget annat än en prövning för detta samfund. Det spelar ingen roll om de är riktade mot bostäder, affärer, anläggningar, fabriker, bilar, lastbilar, hotell eller någonting annat. Oavsett vad är alla sprängattentat brott. Ett enda sprängattentat orsakar flera människors död; män, kvinnor, barn och oskyldiga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det ska komma en tid då varken dråparen vet varför han dräpt eller den dräpte vet varför han dräpts.”1

Varifrån kommer sprängattentaten då? Islam har ju ingenting med dem att göra. I islam anammas inga sådana tillvägagångssätt. De härrör från islams fiender. Ni har ju hört bevisen från Qur’ânen och Sunnah och bevisen som inte kommit på tal är än fler. Den som gör dessa handlingar berörs av sträva hot och väldiga straff. Att motivet ska vara jordiskt, ekonomiskt, maktrelaterat eller att det bara rör sig om illvilja eller någon annan agenda är helt irrelevant. Det är förbjudet i alla fall. Muslimen räds för Allâh (ta´âlâ), fruktar Allâh, bävar för Allâh och vet att Allâh är medveten om honom. Muslimen vågar inte ens förtrycka en sparv. Han vet att annars kommer sparven att stå med honom framför Allâh på Domedagen och kräva rättvisa.

1Muslim (2908).