Inga sittningar med Ahl-ul-Bid´a

Hâfidh och Imâm ´Ikrimah bin ´Ammâr, Abû ´Ammâr al-´Idjlî al-Basrî al-Yamâmî.

´Abbâs bin ´Abdil-´Adhîm sade: Jag hörde Sulaymân bin Harb säga:

´Ikrimah bin ´Ammâr hade anlänt till oss från Yamâmah. Jag såg honom sitta på taket och debattera med Qadariyyah.”

Mu´âdh bin Mu´âdh berättade att han hörde ´Ikrimah bin ´Ammâr säga till människorna:

Jag besvärar en man från Qadariyyah om han inte reser sig upp och går iväg. Jag talar inte med honom.”

Khalîfah och Ibn Ma´în sade:

Han dog 157.”

Yahyâ lade till:

I Radjab.”