Inga särskilda dagar för gravbesök

Fråga: Är det problem att besöka gravar just i samband med ´Îd eller på fredagar?

Svar: Det är inte tillåtet att utse fredagar eller ´Îd till gravbesök. Gravarna kan besökas alla dagar. Ingen dag får specificeras utan bevis. Det finns inget bevis för att gravar skall besökas på just fredagar. Samma sak gäller alla andra dagar. Det saknar bevis.