Inga personliga avvisningar

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Kashf-us-Sitâr, sid. 104-105

Vår utgångspunkt är inte personlig, vi vill bara er och muslimerna väl. Allâh vet vad var och en avser. Jag har ena foten i graven och vill inte ha något jordiskt och inga positioner. Allt det avslog jag i min ungdom. Som student brukade jag alltid säga till mig själv att jag aldrig hade lämnat studier till förmån för ministerium. Jag drivs av välvilja för muslimerna och deras vägledning. Jag klargör Sayyid Qutbs och andras villfarelser för att ungdomarna ska begripa Allâhs sanna religion och inse villfarelsens fällor så att de slipper hamna i dem. Jag vill att de färdas på Allâhs raka väg med dem som Han har begåvat bland profeter, sanningsenliga, martyrer och rättfärdiga. Jag ber Allâh (tabârak wa ta´âlâ) uppfylla min önskan snarast. Vår Herre bönhör förvisso böner.