Inga odörer i moskén

Fråga: I vissa moskéer kan det ibland bli vanligt med odörer från vitlök, lök och tobak samt bristande hänsyn till rena kläder och högaktning av bönen, moskéerna och de bedjande. Vad säger ni om det?

Svar: Muslimen är ålagd att lukta gott och vara iklädd rena kläder när han beger sig till moskén. Ty han går ju till Allâhs hus och skall blandas med de bedjande. Således får han inte besvära dem med odörer. Han får avlägsna sin odör så gott han kan eller åtminstone mildra den. Det är förvisso hans skyldighet.