Inga naturkatastrofer utan Allâhs vilja

Ett av de klaraste bevisen för att naturen inte kan orsaka något utan Allâhs (djalla wa ´alâ) vilja är elden som både ved och Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kastades i. Tvivelsutan är veden hårdare, uthålligare och starkare än Ibrâhîms skinn och kött. Elden brände veden med dess värme medan den var sval och skonsam mot Ibrâhîm. Ty dess Herre hade sagt åt den:

كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

”Bli svalka och säkerhet för Ibrâhîm!”1

Fri från brister är Han vars vilja inget undkommer och Han gör vad Han vill!

121:69