Inga män på kvinnornas böneplats

al-Bukhârî sade:

351 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Yazîd bin Ibrâhîm berättade för oss, från Muhammad, från Umm ´Atiyyah som sade:

”Vi var befallda att ta ut menstruerande kvinnor och skygga jungfrur till de två ´Îd-bönerna för att bevittna muslimernas samling och bön. De menstruerande kvinnorna skulle dock undvika böneplatsen. En kvinna sade: ”Allâhs sändebud! Vissa av oss har inget ytterplagg att gå ut i?” Då sade han: ”Hennes syster får klä på henne ett av sina ytterplagg.”

Hadîthen bevisar att det är en befalld Sunnah för kvinnorna att gå ut till ´Îd-bönen till skillnad från andra böner. Alla andra böner är bättre att bes i kvinnornas hem. Till ´Îd skall de däremot gå ut med alla andra muslimer.

Betyder det att kvinnor skall blandas med männen? Nej. Därför rapporterade Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade först för männen. Sedan gick han bort till kvinnorna och tillrättavisade och påminde dem. Det bevisar att det fanns inga män på kvinnornas plats.