Inga ledare som saudiska ledare – inga medborgare som saudiska medborgare

Vi vill att regeringen gör allt vi önskar och att den är som regeringen på de renläriga kalifernas tid. Men om vi tar hänsyn till oss själva märker vi att vi själva brister.

Först och främst brister vi i förhållande till Allâhs (´azza wa djall) rättighet. Vi ljuger. Vi bedrar. Vi brister i plikterna. Är det inte så? Vi vittnar mot oss själva om allt det. Vi har allt det.

Sedan brister vi även i förhållande till landet. Hur många bedrar inte landet och för det bakom ljuset och döljer det landet vill skall offentliggöras! Det känner ni alla till.

Är det därmed rättvist att vi vill att regeringen gör allt den kan för att vara som på kalifernas tid medan vi är rena motsatsen? Nej. Det hamnar under Allâhs ord:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

”Olyckliga de som snålar med mått och vikt, de som vid köp kräver fullt mått, men som vållar förlust [för andra när de säljer] genom att mäta och väga upp snålt!”1

Jag hoppas att Allâh vägleder oss och regeringen till sanningen och korrigerar deras angelägenheter. Vi vet att det inte finns något land i dag på jordens yta som har makthavare som våra makthavare – trots att de har brister – och medborgare som representerar sann islam och Tawhîd som de saudiska medborgarna gör – trots att de har brister. Jag säger inte alls det utav partiskhet och fanatism. Men vi hör och läser ju om andra länder. Alltså måste vi vara rättvisa. Ge och ta. Dock är det vrångt och orättvist att bara ta utan att ge.

183:2-3