Inga kors och judestjärnor på muslimska kläder

Fråga: Kors på kläder och varor har blivit allt vanligare. Är det ett visst slags kors som måste likvideras? Måste det också likvideras om det inte går utan att även delar av föremålet, eller kanske till och med hela föremålet, stryker med? Gäller samma sak judestjärnan?

Svar: Först och främst måste vi försäkra oss om att det verkligen är ett kors. Ibland kan man felaktigt få för sig att något är kors.

För det andra skall vi veta att syftet med föremålet är kors och inte bara linjeringar på kläder. Nasaréerna högaktar ju korset varför det inte kan vara dekoration på kläderna. De placerar sina kors i respekterande syfte. Vi måste försäkra oss om dessa två saker.

När vi väl är försäkrade om att föremålet är ett kors, är vi skyldiga att förstöra det. Det är minst sagt Sunnah att förstöra det. Därtill skall vi bojkotta de kläderna. När vi bojkottar dem kommer affärsmännen att gå i förlust varför även de börjar bojkotta dem.

Detsamma kan sägas om judestjärnan. Den har samma dom som korset. Även om judarna inte brukar den i dyrkande syfte, så är den typisk för dem.