Inga islamiska länder idag? Så säger Khawâridj

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.youtube.com/watch?v=n8YaDaZLOG4

Fråga: En professor berättade för oss att det inte finns någon utvandring idag eftersom inga länder i världen är numera islamiska. Stämmer det?

Svar: Så säger Takfîriyyûn som beskyller alla människor för otro. Han här säger att det inte finns något islamiskt land i världen; alltså beskyller han alla för otro. Det är falskt sagt. För övrigt ska en muslim utvandra till muslimerna ehuru de saknar land; han ska vara med muslimer och inte med hädare, oavsett om de är i ett muslimskt land eller med en muslimsk minoritet som vidhåller sin religion. Antingen utvandrar man till ett islamiskt land som styr med föreskriften, vilket är grundregeln och det optimala, eller också utvandrar man till muslimer för att leva med dem, uppfostra sina barn med dem och leva i en muslimsk atmosfär. Det går till och med att utvandra till ett annat otroget land som är mildare och mindre skadligt än det förtryckande och angripande landet. Så gjorde exempelvis sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare när de utvandrade till Abessinien som regerades av den kristne Negus som sedermera konverterade till islam. En människa ska alltså eftersträva utvandring, antingen till ett islamiskt land som styr med föreskriften, vilket är som sagt det optimala och grundregeln, eller åtminstone ta sig an den minsta skadan och utvandra till andra muslimer eller också till ett mildare land.