Inga hedniska symboler i muslimska hem

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (902)

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg ingenting i sitt hem utgöra ett kors utan att han skrapade bort det.”1

Det vill säga så att korsets skepnad försvann. Anledningen var att korset påminner om avguderi. Ni vet mycket väl att nasaréerna dyrkar frånsett Allâh (´azza wa djall) även ´Îsâ och Maryam (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam). De demonstrerar detta avguderi med sitt kors. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) likviderade allting som påminde om avguderi.

Detsamma gäller bilder. Bilder är orsaken bakom Nûhs folks avguderi. När Nûh (´alayhis-salâm) kallade dem till att dyrka Allâh allena, förkastade de hans kall och rådde varandra istället följande:

لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

”Låt oss aldrig överge våra gudar – varken Wadd, Suwâ´, Yaghûth, Ya´ûq eller Nasr!”2

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”De är namn på rättfärdiga människor från Nûhs samfund. När de hade dött fick Satan deras folk att göra skulpturer av dem som de placerade på sina samlingsplatser och gav dem deras namn. De dyrkades inte förrän dessa hade dött och kunskapen hade gått bort. Först då dyrkades de.”3

Med tiden började de gå till deras gravar, bruka dem som medel för att komma närmare Allâh, be dem om hjälp och så vidare. Därefter intalade Satan dem att tillverka statyer av dessa fem individer och placera dem på upphöjda platser. Följaktligen började generationen därefter underordna sig dem, ödmjuka sig inför dem, falla ned på ansikten inför dem och dyrka dem istället för Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Detta är visheten bakom bildförbudet i islam, utan hänsyn till om bilderna är skulpturer eller inte. Därför ska det inte finnas spår av några som helst uppenbara bilder, varken skulpturer eller andra, i muslimska hem.

1al-Bukhârî (5952).

271:23

3al-Bukhârî.