Ingen frivillig bön efter böneutrop

Imâm Abûl-Qâsim ´Abdullâh bin Muhammad al-Baghawî (d. 317)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal, sid. 71

59 – Jag hörde Ahmad säga:

När bönen har utropats, ska bara den obligatoriska bönen bes.”

60 – Jag hörde Ahmad säga:

Om en man hör böneutropet (إقامة الصلاة) innan han hinner be två frivilliga Raka´ât före Fadjr, går han direkt till bönen.”