Inga föraktfulla innovationer

Fråga: Vissa studenter säger att innovationer varierar; några är hädelse, andra är synder och somliga är utöver det. De menar att de sistnämnda är enkom föraktfulla och inte förbjudna…

Svar: Nej, de är visst förbjudna. De är förbjudna. Alla innovationer är förbjudna. Inga innovationer är föraktfulla. Det är inte korrekt sagt:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Säger de att de är bara föraktfulla och inte villfarelse?